Marklov

Marklov behövs inom område med detaljplan för att fylla ut eller schakta så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du får påbörja ditt arbete när marklovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom områden med detaljplan. Normalt ligger gränsen för lovpliktiga höjdförändringar vid plus/minus 0,5 meter. Om du samtidigt skall bygga något behövs inget separat marklov utan markförändringarna hanteras parallellt med bygglovet.

Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Skälen till att marklov behövs är framför allt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras.

Handlingar som behövs vid en ansökan om marklov är:

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan
  • Kontrollplan

Sök marklov

Vill du söka marklov eller bara veta mer om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till, gå in på e-tjänsten Mitt bygge. Där finns all information du behöver. Länken hittar du här nedan. Du kan även söka marklov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan

E-tjänst

Sök marklov i e-tjänsten MItt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I mitt bygge kan du, förutom att söka marklov, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Foto: Most photos