Bygglovstaxa

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnader för att söka bygglov, andra lov och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter för olika byggnationer

  • Nybyggnad av enbostadshus på 130 - 199 kvadratmeter - 18 807 kronor
  • Attefallskomplementbyggnad 30 kvadratmeter - 2 678 kronor
  • Garage på 50 kvadratmeter - 2 921  kronor
  • Växthus 15 - 50 kvadratmeter - 2 653 kronor
  • Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter - 5 955 kronor
  • Inglasning av befintlig uteplats/uterum - 3 901 kronor
  • Mindre fasadändring - 2 117 kronor
  • Installation av eldstad - 1 116 kronor

Tillkommande avgifter

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift (gäller oftast vid nybyggnation).

I de fall vi behöver fråga grannar tillkommer det en extra avgift på mellan 1 805 -
5 375 kronor beroende på hur många grannar som berörs.

Det kan även tillkomma en avgift om vi behöver göra en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20 % påslag för prövning av en liten avvikelse och 25% påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2023. Prisbasbeloppet för år 2023 har beräknats till 52 500 kronor.