Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglovstaxa

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnader för att söka bygglov, andra lov och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter för olika byggnationer

  • Nybyggnad av enbostadshus på 130 - 199 kvadratmeter - 16 282 kronor
  • Fritidshus 40 - 80 kvadratmeter - 7 774 kronor
  • Attefallskomplementbyggnad 25 kvadratmeter - 2 321 kronor
  • Garage på 50 kvadratmeter - 2 514 kronor
  • Växthus 15 - 50 kvadratmeter - 2 282 kronor
  • Tillbyggnad 30 kvadratmeter - 5 144 kronor
  • Inglasning av befintligt uteplats/uterum - 2 707 kronor
  • Mindre fasadändring - 1 818 kronor
  • Installation av eldstad - 967 kronor

Tillkommande avgifter

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift (gäller oftast vid nybyggnation).

I de fall vi behöver fråga grannar tillkommer det en extra avgift på mellan 1 740 -
2 513 kronor beroende på hur många grannar som berörs.

Det kan även tillkomma en avgift om vi behöver göra en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2018. Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-26

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden