Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglovstaxa

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnader för att söka bygglov, andra lov och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter för olika byggnationer

  • Nybyggnad av enbostadshus på 130 - 199 kvadratmeter - 16 946 kronor
  • Attefallskomplementbyggnad 25 kvadratmeter - 2 412 kronor
  • Garage på 50 kvadratmeter - 2 633  kronor
  • Växthus 15 - 50 kvadratmeter - 2 392 kronor
  • Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter - 5 367 kronor
  • Inglasning av befintlig uteplats/uterum - 2 834 kronor
  • Mindre fasadändring - 1 910 kronor
  • Installation av eldstad - 1 005 kronor

Tillkommande avgifter

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift (gäller oftast vid nybyggnation).

I de fall vi behöver fråga grannar tillkommer det en extra avgift på mellan 1 829 -
5 046 kronor beroende på hur många grannar som berörs.

Det kan även tillkomma en avgift om vi behöver göra en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20 % påslag för prövning av en liten avvikelse och 25% påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2020. Prisbasbeloppet för år 2020 har beräknats till 47 300 kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag 14.00-16.30
tisdag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden