Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglovstaxa

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnader för att söka bygglov, andra lov och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter för olika byggnationer

  • Nybyggnad av enbostadshus på 130-199 kvadratmeter - 16 640 kronor
  • Fritidshus 40-80 kvadratmeter - 7 945
  • Attefallskomplementbyggnad 25 kvadratmeter - 2 372 kronor
  • Garage på 50 kvadratmeter - 2 569 kronor
  • Växthus 15-50 kvadratmeter - 2 332 kronor
  • Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter - 5 257 kronor
  • Inglasning av befintlig uteplats/uterum - 2 767 kronor
  • Mindre fasadändring - 1 858 kronor
  • Installation av eldstad - 988 kronor

Tillkommande avgifter

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift (gäller oftast vid nybyggnation).

I de fall vi behöver fråga grannar tillkommer det en extra avgift på mellan 1 740-
2 513 kronor beroende på hur många grannar som berörs.

Det kan även tillkomma en avgift om vi behöver göra en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20% påslag för prövning av en liten avvikelse och 25% påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2019. Prisbasbeloppet för år 2019 har beräknats till 46 500 kronor.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-20

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag 14.00-16.30
tisdag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden