Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Du får påbörja din byggnation när bygglovet är beviljat och du har fått ett startbesked. Tveka inte att kontakta oss om du är osäker eller inte hittar det du söker.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för bland annat:

 • Nybyggnation för en-och tvåbostadshus, fritidshus, garage eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
 • Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, fritidshus, uterum eller en inglasad altan.
 • Ombyggnad som att renovera hela eller en betydande del av en byggnad.
 • Ändrad användning som exempelvis bostad till kontor/affär
 • Ändra utseende på en byggnad som byte av fönster och dörrar, måla om fasaden eller annan fasadändring, (om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär).
 • Inreda ytterligare en bostad.

Andra anläggningar än byggnader som kräver bygglov

 • Idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • Upplag och materialgårdar
 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer

Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bygglov
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning
 • Situationsritning
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Gärna en beskrivning av vad som ska göras

Så mycket kostar ett bygglov

På sidan kostnadsexempel bygglov hittar du exempel på vad ett bygglov eller en anmälan kan kosta. Du kan också kontakta bygglovshandläggare om du har frågor om kostnaden för ditt byggprojekt.

Sök bygglov

Du söker bygglov via utskrivbar blankett som du skickar in till oss via e-post eller post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.