Bygga nytt checklista

Vad behöver du tänka på vid ansökan om bygglov?

För att förenkla förberedelserna finns här en checklista för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt.

 • Ansökan
 • Situationsplan/nybyggnadskarta
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Eventuellt en certifierad kontrollansvarig
 1. Fyll i blankett med uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
 2. Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
 3. Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 4. Beskriv tydligt vad du ansöker om.

Tänk på att ansökan går snabbare om ditt ärende är komplett och handlingarna tydliga. När ärendet är komplett startar handläggningstiden. Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende, vi hanterar det snarast och ett beslut meddelas inom tio veckor.