Bygga nytt checklista

Vad behöver du tänka på vid ansökan om bygglov?

För att förenkla förberedelserna finns här en checklista för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt.

 • Ansökan
 • Situationsplan/nybyggnadskarta
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Eventuellt en certifierad kontrollansvarig
 1. Fyll i blankett med uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
 2. Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
 3. Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 4. Beskriv tydligt vad du ansöker om.

Tänk på att ansökan går snabbare om ditt ärende är komplett och handlingarna tydliga. När ärendet är komplett startar handläggningstiden. Varje ärende är unikt, vi hanterar det snarast och ett beslut meddelas inom tio veckor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg

E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

E-tjänst bygga, ändra och riva Länk till annan webbplats.