Anmälan

En del åtgärder kräver inte bygglov utan bara en anmälan. Du får påbörja din byggnation när anmälan är gjord och du har fått ett startbesked. Tveka inte att kontakta oss om du är osäker eller inte hittar det du söker.

Anmälan behövs för:

 • Attefallhus för max 30m² som kan användas antingen som en komplementbostad eller som komplementbyggnad, exempelvis till förråd, växthus, garage eller gäststuga.
 • Tillbyggnad på max 15m² i ett plan
 • Takkupor, max två stycken.
 • Ändra i en byggnad om den bärande konstruktionen berörs eller om planlösningen avsevärt ändras.
 • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstad, rökkanaler eller ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vatten och avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Vissa rivningsåtgärder.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att det blir ett komplementbostadshus på högst 30m².
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk (om åtgärden inte kräver bygglov).
 • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Handlingar som ska lämnas in:

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Gärna en beskrivning av vad som ska göras

Gör anmälan

Du kan ansöka via utskrivbar blankett som du skickar in till oss via e-post eller post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

E-tjänst bygga, ändra och riva Länk till annan webbplats.