Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga ändra och riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva så kräver det ofta bygglov eller en anmälan till din kommun. Det finns även en hel del du får göra utan bygglov eller anmälan. Oavsett om du behöver lov eller bara behöver göra en anmälan måste du få ett startbesked innan du kan påbörja bygnationen, ändringen eller rivningen.

Detta får du göra utan bygglov eller anmälan

På din tomt får du uppföra en skyddad uteplats, montera ett skärmtak på max 15 kvadratmeter och bygga en friggebod utan att blanda in kommunen. Tänk på att en friggebod måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om du inte ska behöva fråga grannen om lov.

Inomhus får du göra mindre förändringar i planlösningen, måla om och byta golv. Så länge ditt bygge inte påverkar bärande delar eller klassas som större ombyggnader så är det relativt fritt så länge du följer plan- och bygglagen (PBL).

Detta kräver bygglov eller anmälan

Ska du bygga nytt, bygga ut, ändra eller riva och det du ska göra inte ryms inom det som står angivet i stycket ovan behöver du söka bygglov eller anmälan. Detta gör du i vår e-tjänst Mitt bygge, länk hittar du nedan.

Så lång tid tar det att få bygglov, marklov och rivningslov

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och anmälan skyndsamt vilket innebär att det ska meddela sitt beslut om lov inom tio veckor och startbesked inom fyra veckor.

Observera att de tio respektive fyra veckorna börjar räknas först när ärendet bedöms vara komplett. Det är den sökandes ansvar att lämna in kompletta handlingar till nämnden och det är nämnden som bedömer när ansökningen är fullständig.

E-tjänst för anmälan, bygglov, marklov och rivningslov

Mariestads kommun är nu ansluten till e-tjänsten Mitt bygge. På e-tjänsten Mitt bygge kan du:

  • söka bygglov
  • söka marklov
  • söka rivningslov
  • göra anmälan
  • hitta information om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till

Gå in på e-tjänsten Mitt bygge nedan. Där finns all information du behöver. Du kan även söka bygglov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

E-tjänst

Sök bygglov i e-tjänsten MItt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I mitt bygge kan du, förutom ansöka om bygglov, marklov, rivningslov och göra anmälan, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Foto: Most photos

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-26

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Mitt bygge

Läs mer om byggnation eller ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Blanketter som behövs vid ansökanöppnas i nytt fönster