Energideklarationer

Från den 1 oktober 2006 finns en lag om energideklarationer av byggnader i Sverige. Syftet är att du som konsument ska ha tillgång till lättillgänglig information om energianvändningen i ditt hus och därmed lättare kunna ta beslut som minskar energianvändningen.

Lagen innebär att samtliga byggnader kommer att besiktigas med hänsyn till inomhusmiljö och byggnadens energianvändning som sedan redovisas i en deklaration. För småhus gäller att en sådan ska finnas vid försäljning, uthyrning och nybyggnation. För flerbostadshus och övriga lokaler måste den alltid finnas och ska anslås på en väl synlig plats i byggnaden. En energideklaration gäller i tio år.

Undantag: se länk under länkar här på sidan. 

Innehåll

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

  • den mängd energi som behöver användas i aktuell byggnad
  • att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden
  • om radonmätning har utförts i byggnaden
  • ett referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda
  • förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden

Med hjälp av energideklarationen kan ägaren sedan effektivisera sin byggnad och spara mycket energi och pengar.

Tillsynsmyndighet

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt lagen om energideklarationer. Nämnden har rätt att meddela fastighetsägare beslut om att energideklaration ska göras. Beslutet kan vara förenat med böter.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare:
Peter van der Tol
Telefon: 0501 - 75 51 49
E-post: Energirådgivning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Boverkets regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Undantag energideklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.