Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biobränsle

Eldningspellets  Foto: Most photos

Med biobränsle menas ved, pellets, flis och liknande. Du som  planerar att installera en biobränslepanna bör använda en miljögodkänd panna och ackumulatortank. Du kan även behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om det under Bygga, ändra och riva i menyn.

Tänk på att det är viktig att du eldar med rätt material

Du ska helst använda ved som torkat i minst ett år. Fuktig ved är svår att antända och släpper ut hälso- och miljöfarliga ämnen.
Du får inte elda:

  • sopor och avfall
  • impregnerat eller målat virke
  • plywoodplattor

Du är skyldig att ta hänsyn

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning. Se till att ingen besväras av röken som uppstår. Miljö- och byggnadsnämnden kan ge eldningsförbud om omgivningen störs.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden