Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldning

Majbrasa vid vattnet  Foto: Most photos

Det är mycket att tänka på innan du eldar. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för att den inte orsakar skada.

När får jag elda utomhus?

Kontrollera alltid aktuell brandriskprognos och förvissa dig om att eldningsförbud inte råder när du ska elda. Se länk till Brandriskprognos under Relaterad information här på sidan. Var noga med att inte elda då det blåser kraftigt.

Vad får jag lov att elda?

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får eldas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Du får inte elda hushållsavfall, rivningsrester, möbler och annat avfall.

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

  • gräseldning 25 meter
  • eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvadratmeter) 15 meter
  • eldning i större omfattning 50 meter
  • påsk- och valborgsmässoeldar 50 meter

Det är viktig att du tänker på din omgivning och dina grannar så att du inte stör dem när du eldar. Om du som granne störs av eldning bör du i första hand ta kontakt med berörd granne och informera om problemet. Elda aldrig på torv eller mossa och var förberedd med släckredskap.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

SMHI Brandriskprognos​länk till annan webbplats