Bygga och bo

Huvudnyheter

Logotyp turista i Töreboda

Sök bygglov via e-tjänsten Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu kan du på ett bekvämt och säkert sätt söka bygglov, göra anmälan på e-tjänsten Mittbygge. På Mittbygge kan du även läsa mer om vad du får göra eller inte göra samt få information om bygglovsprocessen.

Logotyp turista i Töreboda

Översiktsplan Töreboda 2030

Arbetet med en ny översiktsplan, Töreboda 2030 - pågår.Översiktsplaner handlar om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Planerad VA-arbete på Kårtorpsgatan

    Varje år byts VA-ledningar ut för att säkerhetsställa en driftsäker vattenleverans till och från boende i Töreboda kommun.
  • Är du på väg att bygga till eller måla om ditt hus?

    Du vet väl att det kan behövas bygglov/startbesked för att fräscha upp ditt hus på din fastighet om du bor inom detaljplanerat område
  • Kommunernas klimatlöften

    Töreboda kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Välkommen att se den direktsända lanseringen den 16 december.