Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vindbrukssplan för Töreboda kommun

Gällande Vindbruksplan se kolumnen till höger.

Den gällande Vindbruksplanen är antagen i Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommunfullmäktige med syftet att hänvisa större vindkraftetableringar till områden inom kommunernas gränser..

Frågor gällande den Vindbruksplanen  riktas till Anders Hultén-Olofsson som kan nås på tel. 0501-75 60 46 eller e-mail anders.hulten-olofsson@mariestad.se

Kontakt
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten           Telefon: 0506 - 180 88        E-post: kommunen

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Vindbruksplan  Antagandehandling del 1PDF
Vindbruksplan  Antagandehandling del 2PDF
MKB VindbruksplanPDF
UtställningshandlingPDF
SamrådsredogörelsePDF

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns