Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Pågående detaljplaner

Relaterad information


Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 180 88
E-post: info@toreboda.se

Kanalparken Detaljplan har antagits av kommunfullmäktige 20171030 KungörelsePDF PlanbeskrivningPDF PlankartaPDF GranskningsutlåtandePDF

Delar av kvarteret Gjutaren Granskning pågår till 29 november. UnderrättelsePDF Planbeskrivning            PDFPlankartaPDF SamrådsredogörelsePDF

Cedern 5                      Granskning pågår till 13 november                     UnderrättelsePDF   PlanbeskrivningPDF         Plankarta PDF   SamrådsredogörelsePDF

Grisen 1                              Samråd pågår till 13 november                       SamrådsbrevPDF   PlanbeskrivningPDF         Plankarta PDF              Godkännande PDF

Del av kvarteret Konstruktören           Beredning för antagande pågår                     

UnderrättelsePDF            SamrådsredogörelsePDF Planbeskrivning PDF           PlankartaPDF

Ändring kv Violen mm  Samråd har ägt rum, bearbetning inför granskning pågår.                       Samrådsbrev PDF  PlanbeskrivningPDF         Plankarta PDF 

Kvarteret Prästkragen Samråd har ägt rum, bearbetning inför Granskning pågår.

Planbeskrivning PDF           PlankartaPDF

 

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns