Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Pågående detaljplaner

Relaterad information


Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 180 88
E-post: info@toreboda.se

Grisen 1                              Granskning pågår till 19 januari UnderrättelsePDF  Planbeskrivning  PDF       Plankarta  PDF             SamrådsredogörelsePDF PDF

Kvarteret Prästkragen Granskning pågår till 19 januari UnderrättelsePDF Planbeskrivning            PDFPlankartaPDF SamrådsredogörelsePDF

Delar av kvarteret Gjutaren Antagandeprocess pågår UnderrättelsePDF Planbeskrivning            PDFPlankartaPDF SamrådsredogörelsePDF

Cedern 5                      Antagandeprocess pågår                    UnderrättelsePDF   PlanbeskrivningPDF         Plankarta PDF   SamrådsredogörelsePDF

Del av kvarteret Konstruktören / Verkmästaren           Antagandeprocess pågår                     UnderrättelsePDF            SamrådsredogörelsePDF Planbeskrivning PDF           PlankartaPDF

Ändring kv Violen mm  Antagandeprocess pågår                       Samrådsredogörelse PDF  PlanbeskrivningPDF         Plankarta PDF 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns