Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stadsplanering

Kommunens fysiska planering, markanvändningen, är en del av Kommunledningskontorets utvecklingsenhet. Arbetet sker  bland annat genom upprättande av  översiktsplan med fördjupningar och tillägg, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Program för boendeplanering se under rubriken Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-26

Relaterad information

Kontakt
Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 -180 88

E-post: info@toreboda.se

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

 

Program för boendeplanering Töreboda kommunPDF

 

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns