Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information till dig med kommunalt dricksvatten i Hova och Älgarås     

Mellan torsdag morgon 7/6 och fredag eftermiddag 8/6 utförs ombyggnation på Hova vattenverk vilket medför att trycket i vattenledningarna från verket blir lägre än vanligt. Fastigheter som är anslutna till kommunalt dricksvatten i Hova och Älgarås kan komma att märka av detta genom lägre vattentryck och/eller missfärgat vatten. Det går bra att använda vattnet som vanligt även om det ser annorlunda ut. Abonnenter ombeds vara sparsamma med vattenförbrukningen under denna tid.

Vid frågor kontakta:
Driftcenter VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Driftcenter VA/Gata            

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05