Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Startbesked och slutbesked

Startbesked
Innan du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan behöver du även ett startbesked. Det räcker alltså inte med att du har ett beviljat lov.

Ditt startbesked kan utfärdas efter, men oftast i samband med att ditt lov beviljas. Miljö- och byggnadsförvaltningen måste först granska om åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

I samband med startbeskedet fastställer Verksamhet miljö och bygg:

  • vilken kontrollplan som ska gälla
  • vilka villkor som gäller för att få påbörja åtgärderna
  • vilka handlingar som ska lämnas in för att ett slutbesked ska ges

Om du påbörjar din åtgärd utan ett startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Slutbesked
Du som är byggherre måste visa att alla krav för din åtgärd är uppfyllda innan Miljö- och byggnadsförvaltningen kan utfärda ett slutbesked. Kraven finns i ditt lov, kontrollplan och startbesked.

I ditt startbesked står det vilka handlingar du som byggherre ska lämna in till Miljö- och byggnadsförvaltningen för ett beslut om slutbesked.

Det är viktigt att du som är byggherre lämnas in begäran om slutbesked i god tid innan ditt bygge färdigställs. Nämnden får då tid på sig att kalla till ett slutsamråd samt avgöra om det behövs mer underlag  för att ett slutbesked ska fattas.

När du får ditt slutbesked får du även ta byggnaden i bruk. Du får exempelvis inte flytta in i en byggnad förrän du fått ditt slutbesked.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns