Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Marklov

Inom detaljplanerat område måste du söka marklov om du vill fylla ut (eller schakta ur) delar av en tomt så att marknivån ändras mer än 50 centimeter. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser. Blanketten finner du till höger.

Utanför detaljplanerat område kan åtgärder på marken som "väsentligt ändrar naturmiljön" kräva att du anmäler åtgärden för så kallat samråd till Länsstyrelsen

Schaktning och fyllning som är förberedelser för byggnadsarbeten kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet. Om du inte har redovisat hur den färdiga marken ska se ut i bygglovet, kan det behövas ett separat marklov för till exempel grävning och utfyllnad innan byggnadsarbeten får påbörjas.

På vissa ställen krävs marklov för trädfällning och skogsplantering. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Viktigt att veta:

  • Utfyllnader eller stödmurar får inte orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn.
  • Urschaktningar eller utfyllnader får aldrig innebära risk för ras eller sättningar.
  • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska alltid undvikas.
  • Schaktningar för anläggande av nya "skaftvägar" (i samband med tomtdelning) kräver också marklov.
  • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas om hand på din egen fastighet, det vill säga innanför de egna tomtgränserna. Detta ska göras på ett väl fungerande sätt. Utfyllnader bör alltså helst inte göras ända fram till tomtgränsen. Om du vill fylla ut ända fram till gräns eller bygga en stödmur mindre än 50 centimeter hög, måste du komma överens med den berörda grannen. Det gäller både en egen utfyllnad/mur och gemensam utfyllnad/mur.

Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att utföra markåtgärder utan att ha nödvändigt tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-26

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Ansökan om marklov och anmälan av kontrollansvarigPDF

Länkar

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns