Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Lovbefriade åtgärder

Lovbefriade byggnadsåtgärder för en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område medger PBL vissa undantag från bygglovsplikten.

Murar och plank

I anslutning till ditt bostadshus har du rätt att sätta upp ett plank eller en mur för att skydda en uteplats etc. Planket/muren får sträcka sig högst 3,60 meter från huset, vara högst 1,80 meter hög och inte ligga närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter. Om planket/muren hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter krävs det att du har berörd grannes medgivande för att åtgärden ska vara bygglovbefriad.

Friggebodar och skärmtak

Du får bygga friggebodar (komplementbyggnader) utan bygglov. För dessa gäller att den totala höjden på taknocken får vara max 3,00 meter räknat från medelhöjden på marknivån och att den ligger i omedelbar närhet till ditt bostadshus. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter. Om du vill placera friggeboden närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter krävs det att du har berörd grannes medgivande för att åtgärden ska vara bygglovbefriad.

För friggebodar som ligger närmare ett bostadshus än 4,00 meter och är större 10 kvadratmeter gäller brandkrav för konstruktionen, kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för information.

Du får bygga också sätta upp skärmtak över entréer, balkonger eller uteplats med en sammanlagd yta om 15 kvadratmeter utan bygglov, förutsatt att du inte kommer närmare din fastighetsgräns än 4,50 meter.  Om skärmtaket hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,50 meter krävs det att du har berörd grannes medgivande för att åtgärden ska vara bygglovbefriad.

För alla ovanstående åtgärder gäller att alla villkor uppfylls för att de ska vara bygglovbefriade.

Om du är osäker på vad som gäller för din fastighet kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

Lovbefriade åtgärder för en- tvåbostadshus utanför detaljplanerat område

PBL gör det möjligt för kommunen att medge vissa lättnader i bygglovsplikten när det gäller ändringar och tillbyggnader av en- tvåbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheter som ligger inom områden som inte omfattas av detaljplaner eller områdesbestämmelser. Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för att få reda på vad som gäller för din fastighet. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns