Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Fåglar

Fåglar är vackra när de lever i naturen, men tyvärr slår de sig ibland ner på ställen där de gör mer skada än nytta. Under sommarmånaderna brukar klagomål avseende störande fåglar komma in till kommunen.

Vad kan fåglarna ställa till med?

  • Tak, fasader och balkonger smutsas ner av fågelspillning
  • Fåglarna river upp och sprider ut skräp
  • Fåglarna skränar och stör människor
  • Det skapar obehag när en stor mängd fåglar samlas på samma plats

Vad kan man göra för att minska problemen?

Att skjuta fåglar är ingen lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Avskjutningar leder också stundtals till irritation när döda eller skadade fåglar fallit ner på allmänna platser. Av djurskyddsskäl bör åtgärder som kan leda till att fågelungar blir övergivna undvikas. Mer effektivt är att försvåra tillvaron för fåglarna genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Förebyggande åtgärder som kan utföras av fastighetsägaren

  • Regelbundet plocka bort bon och ägg
  • Blockera lämpliga sitt- och boplatser med nät, vajrar, trådar med mera.
  • Sköta komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur
  • Inte lägga ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit

Vem är ansvarig?

Fastighetsägaren är ansvarig. Om du inte äger din bostad själv, vänd dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, som är ansvariga för att eventuella åtgärder vidtas.

Var kan man vända sig för att få hjälp?

Fastighetsägare kan anlita Farmartjänst, sotaren, saneringsfirma eller något bolag som sköter fastigheter för att förebygga eller åtgärda olägenheter från måsar eller andra fågelarter.
För ytterligare kontakt i frågan hänvisas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-19

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns