Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Så mäter du radon

Radonmätningar erbjuds inte längre av kommunen. Information om hur du mäter radonhalten i inomhusluften eller i ditt hushållsvatten finns på "Radonguiden" . Se länk under Relaterad information här på sidan.

Hälsorisker

Kunskapen om radonets hälsorisker i inomhusmiljön har förbättrats under senare år. I dag beräknas cirka 400 fall av lungcancer per år vara orsakade av radon inomhus. Radon tillsammans med tobaksrök ökar markant risken för lungcancer.

Förekomst

Nästan all mark innehåller radon, som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är byggnadsmaterial eller dricksvatten (främst från bergborrade brunnar). Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om. Vanliga åtgärder är att installera en radonsug eller förbättra ventilationen.

Ansvaret

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för den operativa tillsynen av hälsoskyddsfrågor.

Riktvärden

Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära fara för människors hälsa. Socialstyrelsen har därför fastställt ett riktvärde för radon. Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler är 200 becquerel/kubikmeter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-21

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Radonguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns