Vuxenutbildning

Fyra glada ungdomar står tillsammans med böcker i händerna.

Kanalskolan ansvarar för all kommunal vuxenutbildning i Töreboda.

Kanalskolan erbjuder följande vuxenutbildningar

Teoretiska kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

SFI - Svenska för invandrare

  • SFI A
  • SFI B
  • SFI C
  • SFI D

​Särskild utbildning för vuxna

Kanalskolan erbjuder även specialsydda kurser som kan köpas av företag och organisationer.

Individuella studieplaner

Studieplanerna är ett levande dokument där eleven kan följa vilka kurser som är klara och vilka som återstår. Detta ligger även till grund för CSNs (Centrala studiestödsnämndens) beslut om rätt till studiemedel.

Elevinflytande

Eleverna har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. De vuxna eleverna har stort inflytande över sina utbildningar. Vissa kurser är mer styrda då det ingår praktiska moment där det måste vara en lärare med. Detta gäller framförallt på yrkesutbildningar.

Inom GRUV (grundläggande vuxenutbildning) och KOMVUX (kommunal vuxenutbildning) styr eleven i stor utsträckning, under förutsättning att den uppgjorda studieplanen följs.

Ansökan

Ansökan till yrkesutbildning görs på Yrkesutbildning Skaraborg. Länk till sidan för ansökan hittar du under relaterad information och länkar här på sidan. Ansökan till allmänna kurser görs på blanketten Ansökan vuxenutbildning som också finns här på sidan under relaterad information och dokument. Ansökan till SFI görs direkt till ansvarig lärare för SFI.