Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Synpunkter och klagomål på utbildning

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ställs krav att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Syfte

  • Kvalitetsarbete med utbildning
  • Inflytande
  • Åtgärda eventuella brister och missförstånd  

Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till?

I första hand tar du kontakt med berörd personal på aktuell enhet/avdelning/skola. Kommer man inte fram till en lösning eller om det känns svårt att ha kontakt med berörd personal vänder du dig till rektor för den aktuella enheten.

Måste jag skriva?

Du kan använda blanketten du hittar under Självservice. Länk till blanketten hittar du under Relaterad information. Du kan även ringa, skicka brev eller e-post. Det underlättar om du skriver ner klagomålet. Det är också viktigt att du skriver med dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på klagomålet. Lever du med skyddade personuppgifter ange detta på dokumentet du lämnar till oss.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Dröjer svaret mer än tio arbetsdagar får du veta orsaken till fördröjningen.

Om jag inte är nöjd med svaret?

Är du nöjd med det svar vi har gett dig räknas ärendet som uppklarat och avslutat. Om du inte är nöjd med det svar vi har gett dig kan du begära att den överordnade chefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter. Du ska få besked om detta så fort som möjligt.  Blir det någon fördröjning informerar vi dig om denna.

Vad händer med klagomålet?

Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en allmän handling. Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten, förslaget eller klagomålet. 

Vem kan läsa mina klagomål och synpunkter?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den och få den kopierad. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse — det räcker alltså inte med att du som skribent begär att den inte ska vara offentlig.

Kan jag vara anonym?

Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma. Vi måste veta vem vi ska skicka svar till. Anonyma klagomål kan ofta inte heller tillmätas lika stor betydelse som när någon står bakom dem.

Kan jag klaga på vad som helst?

Ja, allt som har med utbildning att göra. Tänk på att det är du själv som är ansvarig för det du skriver.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Relaterad information

Kontakt

I första hand vänder du dig till den person, enhet eller avdelning där klagomålet/synpunkten hör hemma.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Lämna synpunkt, barn- och utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster