Skolskjuts

Med skolväg menas avstånd till skola eller närmaste hållplats för skolbuss.

Grundskolan

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass samt årskurs 1-3
  • 3 km för årskurs 4-9

Elever boende i Töreboda tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortskolor, är inte berättigade till skolskjuts.

Skolskjuts läsåret 2023/2024

Kommunens upphandlade turer körs av Leif-Åkes buss AB. Bussen i Älgarås körs i egen regi.

Skolkjutslistor skickas ut några dagar före skolstart

Morgonturer med upphandlad trafik:
Buss 1, Tåtorp-Lagerfors-Moholm-Fägre-Jonsboda-Moholms skola Pdf, 949 kB, öppnas i nytt fönster.
Buss 2, Mjösäter-Såckestad-Moholm-Töreboda Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Buss 3, Järneberg- Boda-Kyrketop-Töreboda Pdf, 942.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Buss 4., Rävsnäs-Atterud-Vsk Borrud-Hulteboda-Töreboda Pdf, 920.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Älgarås Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidtabeller för linjetrafiken finns att hämta på Västtrafiks hemsida.
www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskolan

För barn och ungdomar i särskolan anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Inför varje läsår ska samråd ske med vårdnadshavaren.

Gymnasiet

Gymnasieungdomar med mer än 6 km skolväg har rätt att erhålla resor till skolan med allmänna kommunikationer. Elever med inackorderingstillägg erhåller inte fria resor eller annan reseersättning.

Elever med minst 6 km till anvisad hållplats har möjlighet att söka ersättning för anslutningsresa med cykel, moped eller bil. Ersättningen delas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen.

Kontaktuppgifter och mer information finns under relaterad information.