Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skolskjuts

Med skolväg menas avstånd till skola eller närmaste hållplats för skolbuss.

Grundskolan

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • 2 km för förskoleelev samt årskurs 1-3
  • 3 km för årskurs 4-9

Elever boende i Töreboda tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortskolor, är inte berättigade till skolskjuts.

Skolskjuts 2018/2019

Från och med höstterminen 2018 har kommunen en ny entreprenör gällande skolskjuts. Turerna, Buss 1-4, kommer att köras av Leif-Åkes Buss AB.
Älgaråsturerna körs i egen regi.

Tiderna för turerna är ungefärliga och kan komma att justeras.
Var ute i god tid:

Buss 1, Moholm, Lagerfors, EkeskogPDF.
Buss 2 Moholm, Säckestad, Jonsboda, Töreboda.PDF
Buss 3 Töreboda, Boda, Movägen, Habo.PDF
Buss 4 Töreboda, Fredsberg, Atterud, Hulteboda.PDF
ÄlgaråsPDF

Särskolan

För barn och ungdomar i särskolan anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Inför varje läsår ska samråd ske med vårdnadshavaren.

Gymnasiet

Gymnasieungdomar med mer än 6 km skolväg har rätt att erhålla resor till skolan med allmänna kommunikationer. Elever med inackorderingstillägg erhåller inte fria resor eller annan reseersättning.

Kontaktuppgifter och mer information finns under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-26

Relaterad information

Kontakt

Grundskolorna

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Särskoleskjutsar

Leif Carlsson
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Gymnasiet

Susann Larsson
Skolsekreterare Kanalskolan
Telefon: 0506-180 91
E-post: Susann Larsson

Övergripande frågor

Marie Djupfeldt
Trafikhandläggare
Telefon: 0506-189 11
E-post: Marie Djupfeldt

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Regler och riktlinjer gällande skolskjutsPDF
Ansökan om skolskjutsPDF

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns