Särskola

Om man, efter utredning, bedömer att en elev inte kan nå grundskolans mål på grund av funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning har eleven rätt att gå i särskolan. Det är vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i särskolan eller inte.

Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella former, grundsärskolan och träningsskolan. Särskolans elever har skolplikt i nio år. De har dock rätt till ett frivilligt tionde skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper.

Särskoleverksamhet finns vid Kilenskolan och Centralskolan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Therese Broholm
Biträdande rektor Kilenskolans grundsärskola
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Besöks- och postadress:
Falkstigen 2
545 34 Töreboda

Therese Broholm
Rektor Bryggans skola
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Besöksadress:
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen