Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Olycksfalls- och reseförsäkring

Töreboda kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea AB samt en tjänstereseförsäkring med försäkringsbolaget IF Skadeförsäkring AB. Försäkringarna gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Töreboda kommuns verksamhetsområde.

Vilka som är försäkrade samt vilka ersättningsmoment som gäller för dig framgår av försäkringsbeskedet.

Avtalens giltighetstid

Olycksfallsförsäkring 2018-01-01, Svedea AB
Tjänstereseförsäkring 2014-01-01 - 2016-12-31, IF Skadeförsäkring AB

Vid olycksfallsskada

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Ring kommunens försäkringsbolag Svedea AB
  • Kontakta kommunens försäkringsbolag vid behov av taxiresor till och från skola
  • Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av kommunens försäkringsbolag innan resan påbörjas.

Tidigare försäkringsbolag

Töreboda kommuns tidigare försäkringsbolag

2014-01-01 - 2017-12-31, Länsförsäkringar Skaraborg
2010-01-01 - 2013-12-31 Folksam, Telefon 0771-95 09 50
2006-01-01 - 2009-12-31 AIG Europe, Telefon 08-506 920 00

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03

Relaterad information

Kontakt

Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakt Svedea

Telefon: 0771-160 199

Dokument

Olycksfall, SkadeanmälanPDF
TjänsteförsäkringPDF

Försäkringsbesked olycksfallPDF