Fint betyg för Kilenskolan

Undervisning med studiero och trygg miljö är viktigt på Kilenskolan.

Senaste kvalitetsgranskningen från Skolinspektionen visar att på Kilenskolan arbetar man i hög utsträckning för att undervisningen ska präglas av studiero och att det ska vara en trygg miljö på hela skolan. I många år har skolan arbetat med tre grundregler och har hela tiden fortsatt arbetet med att vidareutveckla grundreglerna. En regel som personalen jobbar efter är att de säger till alla barn om de gör något dumt, inte bara eleverna i sin egen klass. Det gör att alla barn vågar komma till alla vuxna om det är något som inte är som det ska.

Trygghet tillsammans

Ett exempel på trygghetsarbete är arbetet med trygghetskartan. Ett par gånger om året får eleverna arbeta med att göra en trygghetskarta över skolområdet. Där kan eleverna pricka in platser som känns lite otrygga, där de gärna vill ha en rastvakt.

Kilenskolans tre regler för social samvaro

  • Alla får alltid vara med i gemenskapen - det finns plats för alla.
  • Inget barn eller elev bestämmer över något annat barn eller elev.
  • När någon säger stopp eller sluta så måste man sluta omedelbart.

Pågående process

Rektor Åsa Gyllensten känner igen bilden som ges av Kilenskolan, hon är stolt och glad över att den är så positiv. Betonar också vikten av att allt arbete hos personalen är en pågående process för att bibehålla och arbeta med förbättringar.

Sidan senast uppdaterad: