Kristian Magnusson arbetar med att sysselsätta hemmasittande ungdomar i Töreboda kommun.

I enlighet med skollagen har Töreboda kommun engagerat sig i att stödja och aktivera ungdomar i åldern 16–20 år genom kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Kristian Magnusson, ansvarig för KAA i Töreboda kommun, leder arbetet för att säkerställa att ingen ungdom hamnar utanför utbildning eller sysselsättning. Kommunen ser detta som en gemensam satsning för att skapa möjligheter och en hållbar framtid för ungdomarna.

I en värld som ständigt förändras är det av yttersta vikt att våra ungdomar har de bästa förutsättningarna för att forma sin framtid. Enligt skollagen vilar ansvaret på kommunerna att hålla ett vakande öga på ungdomar i åldern 16–20 år som varken går på gymnasiet eller är sysselsatta. Denna plikt, även kallad kommunernas aktivitetsansvar (KAA), är en viktig grundpelare för att säkerställa en meningsfull framtid för våra ungdomar.


I Töreboda kommun är det Kristian Magnusson som arbetar med att minska hemmasittande ungdomar och ge dem tips och inspiration till att återta studier eller komma ut i sysselsättning.


Kristian tar aktivt kontakt med de ungdomar som av olika anledningar inte påbörjar gymnasiet eller hoppar av under pågående utbildning. Genom att lyfta och informera om kommunens aktivitetsansvar hoppas vi på att underlätta för både ungdomar och vårdnadshavare att ta kontakt med Kristian för att få stöd och hjälp med att guida ungdomarna tillbaka till studier eller annan meningsfull sysselsättning.


Varmt välkomna att kontakta Kristian Magnusson

Telefon: 0506-18070

E-post: Kommunernas aktivitetsansvar

Tillsammans skapar vi en tryggare framtid för våra ungdomar i Töreboda kommun.

Sidan senast uppdaterad: