Feriepraktik sommaren 2023

Det är dags att ansöka om feriepraktik i Töreboda kommun. Platser erbjuds inom kommunens förvaltningar för ungdomar, skrivna i kommunen, från det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 18 år.

Platserna är fördelade på 2-veckorsperioder. Aktuella veckor är veckorna 25-26, 27-28 och 29-30. Företräde ges till ungdomar som inte tidigare haft feriepraktik inom kommunen. Vid behov lottas platserna ut. Ersättning är 65 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Praktikanterna är försäkrade genom kommunens försorg.

Ansökningsblanketter finns på SchoolSoft samt hos administratören för feriepraktik på Centralskolan.

På sidan finns länk till ansökningsblankett. Den blankett som feriepraktikanterna ska skicka in för att slippa betala skatt, kommer att delas ut till de som får feriepraktik.

Ansökan inkommen senast den 11 april 2023 till
Töreboda Kommun
Att: Cindy Norlin
Centralskolan
Box 83
545 22 Töreboda
Märk kuvertet med ”Feriepraktik”.

Ansökningsblankett för feriepraktik sommaren 2023 Pdf, 597.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om feriepraktik inom Töreboda kommun Pdf, 163.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: