Ditt viktigaste möte!

Text i färg på vit bakgrund: ABC Alla barn i centrum

Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig om 20 år? Välkomna att anmäla er till kommande gruppträffar.

Familjecentralen i Töreboda erbjuder gruppträffar om föräldraskap. Här får du tips och idéer på vad du kan göra för att underlätta vardagen och undvika konflikter.

Alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Gruppträffarna riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-12 år.

Alla barn i centrum Länk till annan webbplats.

För mer information och anmälan till kommande gruppträffar:

Familjecentralen Töreboda
Telefon: 0506-181 20 eller 0506-189 32
E-post: Marie-Therése Arvidsson