Fint resultat för Älgarås skola

Under oktober månad genomförde Skolinspektionen en granskning av skola och förskola i Älgarås. Resultatet är bra, skolan uppfyller alla krav inom de områden som granskats.

Skolinspektionens tillsyn på skola och förskola under hösten genomfördes via digitala intervjuer med rektor, lärare och representanter för elevhälsan. Enligt Skolinspektionen uppfyller skola och förskola i Älgarås författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Utbildnings- och kulturchef Leif Carlsson har tagit emot det positiva beskedet.

Sidan senast uppdaterad: