Till dig som ska studera på introduktionsprogrammet hösten 2021

Du som ska studera på Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ eller Språkintroduktion på Kanalskolan med start hösten 2021 hittar mer information om skolstarten på Kanalskolans sida, Gymnasiet IM, dokumentet Skolstart hösten 2021.

Sidan senast uppdaterad: