Vård- och omsorgsutbildning

I augusti startar vård- och omsorgsutbildning på Kanalskolan i Töreboda. Utbildningen är en grundläggande utbildning på gymnasienivå. Sök före den 15 maj 2021.

Du får de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg och psykiatri.

Din tidigare erfarenhet, studier, språkförmåga och anställning avgör din studiegång. Skolan använder sig av en webbaserad lärplattform där du som elev loggar in och tar del av information, lämnar in uppgifter och kommunicerar med lärare. Under rådande pandemi är den största delen av utbildningen distansförlagd.

Du får 12 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Då får du möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

Läs mer om utbildningen på Kanalskolans sida.

Sidan senast uppdaterad: