Förlängt beslut distansundervisning för årskurs 7 och 8 på Centralskolan.

Töreboda kommun har förlängt beslutet om att genomföra distansundervisning varannan dag för Centralskolans elever i årskurserna sju och åtta. Beslutet gäller från och med 12 april till och med 23 april.

Elever i årskurs sju erhåller distansundervisning varannan dag med start tisdagen den 13 april. Eleverna är därmed på plats i skolan på måndagen den 12 april.

Elever i årskurs åtta erhåller distansundervisning varannan dag med start måndagen den 12 april. Eleverna är därmed på plats i skolan på tisdagen den 13 april.

Elever i årskurs nio berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: