Distansundervisning för elever på grund- och gymnasiesärskolan - tillfällig omställning

Töreboda kommun har beslutat om distansundervisning för eleverna i grund- och gymnasiesärskolan Bryggan och Nyponet. Fritidshemmet Lärkan håller stängt under samma period. Beslutet gäller från och med tisdagen den 6 april till och med måndagen den 12 april. Beslutet kan komma att förlängas.

Beslutet är fattat med anledning av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19. Undervisning på plats är inte möjlig på grund av personalens sjukfrånvaro.

Eleverna i grund och gymnasiesärskolan på Bryggans skola och Nyponet på Kilensskolan skä däför tillfälligt övergå till distansundervisning.

Fritidshemmet Lärkan på Nyponet håller stängt under aktuell period.

Syftet med beslutet är att stoppa smittspridningen i skolorna och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan.

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el­ och vattenförsörjning. Vårdnadshavare har informerats personligen och individuella lösningar skapas vid behov av stöd.

Sidan senast uppdaterad: