Förlängt beslut distansundervisning för årskurs 7 och 8 på Centralskolan.

Töreboda kommun har förlängt beslutet om att genomföra distansundervisning varannan dag för Centralskolans elever i årskurserna sju och åtta. Beslutet gäller från och med 29 mars till och med 9 april.

Vecka 13 är det påsklov.

Elever i årskurs sju erhåller distansundervisning varannan dag med start onsdagen den 7 april. Eleverna är därmed på plats i skolan på tisdagen den 6 april.

Elever i årskurs åtta erhåller distansundervisning varannan dag med start tisdagen den 6 april. Eleverna är därmed på plats i skolan på onsdagen den 7 april.

Elever i årskurs nio berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte av beslutet om distansundervisning.