Förlängt beslut distansundervisning för årskurs 7 och 8 på Centralskolan.

Töreboda kommun har förlängt beslutet om att genomföra distansundervisning varannan dag för Centralskolans elever i årskurserna sju och åtta. Beslutet gäller från och med 22 mars till och med 26 mars.

Måndagen den 22 mars är det studiedag.

Elever i årskurs sju erhåller distansundervisning varannan dag med start onsdagen den 24 mars. Eleverna är därmed på plats i skolan på tisdagen den 23 mars.

Elever i årskurs åtta erhåller distansundervisning varannan dag med start tisdagen den 23 mars. Eleverna är därmed på plats i skolan på onsdagen den 24 mars.

Elever i årskurs nio berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: