Distansundervisning varannan dag för Centralskolans elever i årskurserna sju och åtta

Töreboda kommun har beslutat att genomföra distansundervisning varannan dag för Centralskolans elever i årskurserna sju och åtta från och med 8 mars till och med 19 mars.

Elever i årskurs sju erhåller distansundervisning varannan dag med start måndagen den 8 mars. Eleverna är därmed på plats i skolan på tisdagen den 9 mars.

Elever i årskurs åtta erhåller distansundervisning varannan dag med start tisdagen den 9 mars. Eleverna är därmed på plats i skolan på måndagen den 8 mars.

Elever i årskurs nio berörs inte om beslutet om distansundervisning.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte om beslutet om distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: