Förlängd distansundervisning för högstadiet och introduktionsprogrammet

Töreboda kommun förlänger tidigare beslut om distansundervising för elever i årskurserna 7-9 på Centralskolan och för introduktionsprogrammet på Kanalskolan. Beslutet förlängs till och med 5 mars.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: