Distansundervisning för introduktionsprogrammet 23-26 februari

Distansundervisning för samtliga elever på introduktionsprogrammet på Kanalskolan tisdag-fredag vecka 8.

Töreboda kommun beslutar efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland, genomföra distansundervisning för samtliga elever på introduktionsprogrammet på Kanalskolan från och med 2021-02-23 till och med 2021-02-26.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: