Distansundervisning för högstadiet 23-26 februari

Distansundervisning för elever i årskurserna 7-9 på Centralskolan tisdag-fredag vecka 8.

Töreboda kommun beslutar efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland, genomföra distansundervisning för samtliga elever i årskurserna 7- 9 på Centralskolan från och med 2021-02-23 till och med 2021-02-26.

Elever med behov av särskilt stöd berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Sidan senast uppdaterad: