Töreboda kommun inför distansundervisning på högstadiet

Töreboda kommun har beslutat genomföra distansundervisning varannan dag för Centralskolans elever i årskurserna åtta och nio från och med 2021-01-11 till och med 2021-01-24 

Elever i årskurs åtta erhåller distansundervisning varannan dag med start tisdagen den 12 januari. Eleverna är därmed på plats i skolan på måndag den 11 januari.

Elever i årskurs nio erhåller distansundervisning varannan dag med start måndagen den 11 januari. Eleverna är därmed på plats i skolan på tisdagen den 12 januari.

Elever i årskurs sju berörs inte om beslutet om distansundervisning och kommer att gå i skolan som vanligt.

Elever med behov av särskilt stöd kommer att gå till skolan som vanligt och berörs inte om beslutet om distansundervisning.

Elever som saknar eller har svag internetuppkoppling i hemmet undantas ovantstående beslut och ska gå till skolan som vanligt.

Sidan senast uppdaterad: