Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rörelsesatsning i skolan

Hälsoveckan på Moholms skola är vår skolas lokala projekt när det gäller Rörelsesatning i skolan.

Hälsoveckan inleddes med att alla på skolan hoppade hopprep till musik (samtliga elever har fått ett hopprep vid läsårsstarten). Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se en film över Moholms skolas skolgård när eleverna inviger hälsoveckan.

Temadagarna har utarbetats utifrån elevernas tankar runt vad kroppen mår bra av:
Måndag: Kost (kostföreläsning, nyttig smoothie mm)
Tisdag: Avslappning/Lugn & Ro (yoga mm)
Onsdag: Rörelse (hinderbana av Vgidrottens ledare och rörelsecoach mm)
Torsdag: Musik/Dans (danslektioner)
Fredag: Glädje/Hopp/Vänskap (Nöjesfält med hoppborgar och andra fysiska aktiviteter)

Under veckan har nya rörelselekar introducerats i tvärgrupper under rasterna. I klasserna har man under veckan arbetat ämnesövergripande med temat för dagen.

Rörelsesatsning i skolan är regeringens satsning för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Riksidrottsförbundets uppdrag är att genomföra en nationell kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen.

Satsningen leds på regional nivå av Västra Götalands idrottsförbund i samverkan med våra 3 kommuner (MTG). Målgruppen är åk f-6 på utvalda skolor och Moholms skola är en av dessa. Målet är att ge barnen en grund för fysisk aktivitet som kan bestå under hela livet. En grund som byggs utifrån rörelseförståelse, ett begrepp som innefattar så mycket mer än bara rörelse. Det går ut på att utveckla alla dimensioner hos en individ.

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet. Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Idag är det endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är 60 min per dag (enl De aktiva och de inaktiva-om ungas rörelse i skolan och på fritid, rapport från Centrum för idrottsforskning 2016).

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09