Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Moduler för förskolan Kornknarren

Modulerna kommer levereras vecka 47 och vara klara för inflyttning under vecka 6.

Inomhusmiljön på förskolan Kornknarren har utretts då en besvärande lukt har kunnat kännas under en tid. Förmodade orsaker till lukten har hittats. Expertis i form av Miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset har anlitats och dessa har konstaterat att det inte finns en omedelbar fara för människors hälsa men att vissa personer kan få symptom under den tid de är i lokalerna. En samlad bedömning har gjorts av kommunledningskontoret och MTG-Kommunalteknik där man kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden. Kommunfullmäktige har därför fattat beslutet att hyra tillfälliga modulbyggnader som placeras på Kornknarrens gård och att utreda frågan om hur en ny permanent förskola ska utformas. Arbete pågår för tillfället med att förbereda marken för modulbyggnaderna. I samband med att verksamheten flyttas över till modulbyggnaderna utökas förskolan med en ytterligare avdelning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-16

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns