Vård- och omsorgsutbildning

Vi erbjuder dig som vill jobba inom vård och omsorg en gymnasial utbildning. Du får de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg och psykiatri.

Grundläggande utbildning på gymnasienivå

Studieform

Den skolförlagda utbildningen innehåller normalt lektioner, externa föreläsare, praktiskt lärande och studiebesök. Det finns möjlighet att ha en individuell studiegång. Din tidigare erfarenhet, studier, språkförmåga och anställning avgör din studiegång. Skolan använder sig av en webbaserad lärplattform där du som elev loggar in och tar del av information, lämnar in uppgifter och kommunicerar med lärare. Under rådande pandemi är den största delen av utbildningen distansförlagd.

Du får 12 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Då får du möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

Behörighet

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper. Rekommenderade förkunskaper är godkänt betyg i samhällskunskap grund eller motsvarande kunskaper, men det är inget krav.

Utbildningslängd

Du läser vanligtvis under tre terminer. Det kan ta kortare eller längre tid beroende på dina förkunskaper och erfarenheter. Det finns möjlighet att validera arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga räkna in, kunskaper som du redan har från arbetslivet. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen, behöver du inte läsa de kurserna.

Utbildningen omfattar totalt 1 500 poäng.

Studietakt

100%

Utbildningsort

Töreboda

Ansökan

Du ansöker till våra kurser genom att fylla i och lämna in ansökningsblanketten som finns på huvudsidan Yrkesvux och länken Yrkesvux, ansökan om yrkesutbildning. Observera att du måste bifoga kopior på tidigare betyg till din ansökan.

Vid frågor kan du ta kontakt med Kanalskolans studie- och yrkesvägledare via mail eller telefon.

Sista ansökningsdag 15 maj 2021.

Utbildningen är CSN berättigad

Utbildningsstart

Augusti

Ämnen/kurser som ingår i utbildningen

Ämnen och kurser som ingår i utbildningen

Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Hälso och sjukvård 1

100 poäng

Hälso och sjukvård 2

100 poäng

Omvårdnad 1

100 poäng

Omvårdnad 2

100 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Social omsorg 1

100 poäng

Social omsorg 2

100 poäng

Svenska A/1

100 poäng

Vård och omsorg, specialisering

100 poäng

Totalt antal poäng

1 500 poäng

Sidan senast uppdaterad: