Validering inom restaurang och livsmedel

Att omvandla tyst, erfarenhetsbaserad kunskap till formell kunskap kallas validering. Den enda valideringsmodell som är godkänd av branschen utförs i regi av hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkesnämnd, Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) och deras utbildade yrkesbedömare.

Kanalskolan validerar dina kunskaper

Vi kartlägger dina kunskaper och samarbetar med certifierade yrkesbedömare verksamma inom branschen.

För dig som önskar validera dina kunskaper i en eller flera kurser inom gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram så kan vi på Kanalskolan validera i kurser mot gymnasiebetyg.

Validering

Många inom hotell- och restaurangbranschen saknar formella papper på sin kunskap. Den här tysta kunskapen är ett värdefullt reservkapital, för såväl individen som branschen. Skriftliga kunskapsbevis ger nya möjligheter till en yrkeskarriär och innebär att verksamheter kan stärka sin organisation. Valideringen används även som underlag till gesällbrev.

Valideringen sker i två faser, en kartläggning samt en praktisk bedömning av individens yrkeskompetens.

Frågorna i UHR:s modell är från början öppna och blir mer detaljerade under gång. Det är viktigt att validanden känner sig trygg och ges tid att reflektera. Resultatet av kartläggningen sammanställs löpande på webben. Yrkesbedömaren gör en handlingsplan. Om deltagaren har förutsättningar att fullfölja valideringen sker bedömningen under arbete på yrkesbedömarens arbetsplats.

Passar jag?

I den inledande kartläggningsfasen bedöms om du har de kunskaper som krävs. Det sker genom samtal och självskattning som du själv gör och resulterar i ett beslut att gå vidare eller inte. Tidsåtgång ca 4-6 timmar förlagt på två dagar.

Har jag rätt kompetens?

I den praktiska fasen av valideringen bedöms du i en verklig miljö, på en arbetsplats. Resultatet är ett intyg enligt branschens krav för anställningsbarhet och tidsåtgången är 5-10 dagar. Ett annat alternativ är att kompetensen bedöms mot yrkesutbildningens krav av en yrkeslärare, i skolmiljö.

Yrkesbedömare och yrkeslärare

Valideringen görs med stöd av ett webbaserat verktyg enligt en modell som branschen gemensamt tagit fram. För att kunna validera någons kunskaper krävs en yrkesbedömare eller en yrkeslärare. Yrkesbedömaren är verksam och kunnig inom sitt yrke och har utbildats och certifierats av UHR.

Gesällbrev

Med intyg från en godkänd validering, gjord av en yrkesbedömare i en praktisk miljö, kan validanden även ta ut ett gesällbrev.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Nils-Evert Kjellén
Rektor Kanalskolan vuxenutbildningar
Telefon: 0506-180 79
E-post: Nils-Evert Kjellén

Per-Åke Jern
Yrkeslärare och kontaktperson för validering
Telefon: 0506-180 77
E-post: Per Åke Jern

Susann Larsson
Skoladministratör
Telefon: 0506-180 91
E-post: Susann Larsson

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0506-180 38
E-post: SYV

Besöksadress:
Drottninggatan 2
545 21 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.