SFI och samhällsorientering

Svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) finns för dig som är invandrare och har ett annat modersmål än svenska. På SFI lär du dig grundläggande svenska.

Läsa SFI på Kanalskolan

Du får läsa SFI på Kanalskolan i Töreboda om du

 • inte har grundkunskaper i svenska
 • är folkbokförd i Töreboda kommun
 • har fyllt 16 år.

SFI har kurserna A, B, C och D. Efter D-kursen är du klar och får ett betyg.

Du får börja i en introduktions-grupp där dina språkkunskaper kartläggs. Du kan efter kartläggningen fortsätta att studera på introduktionskursen eller i en annan grupp om du redan kan lite svenska.

Det finns en alfabetiseringskurs för dig som inte kan latinska bokstäver.

Undervisningen är 15 timmar per vecka, tre timmar varje dag, på förmiddagen.

Du kan börja SFI när som helst under året.

Anmälan till SFI

Du kan anmäla dig till SFI genom att:

 • Skicka ett mejl till Ann-Britt Westerberg, ansvarig lärare för SFI.
 • Gå till receptionen på Arbetsmarknad- och utbildningsenheten (AME) och säga att du vill börja SFI.
 • Ringa SFI och anmäla dig.

Adress och telefonnummer hittar du här på sidan under relaterad information.

När du anmäler dig ska du ha med dig ett id-kort. Ett personbevis beställs med mobilt Bank-ID eller genom brev från Skatteverket.

Samhällsorientering (SO)

Samhällsorientering (SO) är en kurs för dig som är nyanländ. Du får genom kursen en förståelse för det svenska samhället och en grund för att lära dig mer. Målet med kursen är att du lättare ska kunna etablera dig i det svenska samhället och i arbetslivet.

Arbetsförmedlingen anser att SFI och SO är de två aktiviteter som är viktigast för den nyanlände.

Kursen är på ditt modersmål eller på ett språk som du förstår bra. Kurserna finns just nu på arabiska, persiska (dari), tigrinja, somaliska och engelska.

Det är Skövde kommun som samordnar SO och det betyder att läraren undervisar via videolänk från Skövde.

På kursen studerar man:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv.

För att delta i samhällsorientering:

 • är du mellan 18-64 år
 • måste du vara folkbokförd i Töreboda kommun
 • har du uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig till person som har rätt att bo i Sverige.

Anmälan till SO gör du genom att ringa eller skicka ett mejl till Ann-Britt Westerberg. Kontaktuppgifter finns här på sidan under relaterad information.