Komvux allmänna ämnen

Kanalskolan i Töreboda erbjuder följande vuxenutbildningar

Teoretiska kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning:

SFI - Svenska för invandrare
SFI A
SFI B
SFI C
SFI D

​Särskild utbildning för vuxna
Kanalskolan erbjuder även specialsydda kurser som kan köpas av företag och organisationer.

Individuella studieplaner
Studieplanerna är ett levande dokument där eleven kan följa vilka kurser som är klara och vilka som återstår. Detta ligger även till grund för CSNs (Centrala studiestödsnämndens) beslut om rätt till studiemedel.

Elevinflytande
Eleverna har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. De vuxna eleverna har stort inflytande över sina utbildningar. Vissa kurser är mer styrda då det ingår praktiska moment där det måste vara en lärare med. Detta gäller framförallt på yrkesutbildningar.

Inom GRUV (grundläggande vuxenutbildning) och KOMVUX (kommunal vuxenutbildning) styr eleven i stor utsträckning, under förutsättning att den uppgjorda studieplanen följs.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Lindström
Rektor Kanalskolan
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Tord Gustafsson
Programansvarig Komvux
Telefon: 0506-180 86
E-post: Tord Gustafsson

Susann Larsson
Skoladministratör
Telefon: 0506-180 91
E-post: Susann Larsson

Besöksadress

Kanalskolan vuxenutbildning
Drottninggatan 2
545 21 Töreboda

SFI
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Ansökan vuxenutbildning Pdf, 240.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar