Gymnasiet IM

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Du behöver få ett eller flera betyg från grundskolans årskurs 9.

I Töreboda finns två introduktionsprogram: Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov. Du saknar något eller några av de betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som är ny eller ganska ny i Sverige och som vill få utbildning i svenska och andra ämnen för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Individuell studieplan

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen ska se ut.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Lindström
Rektor Kanalskolan gymnasium
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Elisabeth Insulander
Programansvarig IM
Telefon: 0506-180 76
E-post: Elisabeth Insulander

Livia Dagobert
Studie- och yrkesvägledare
E-post: Livia Dagoberth

Lúsia Bådenlid
Kurator
Telefon: 0506-182 75
E-post: Lusia Bådenlid

Personalrum
Telefon: 0506-180 93

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolstart hösten 2021 Pdf, 184.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Schemavisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.